(Nghĩ Ngắn) Cân Bằng Công Việc Và Đời Sống Cá Nhân

Nhiều người mong muốn có được sự cân bằng trong cuộc sống, tuy nhiên giữa suy nghĩ và hành động lại chưa có sự ăn khớp với nhau.