Nghi ngờ bản thân một chút cũng không sao

Ai cũng có lúc nghi ngờ bản thân mình cả. Khi bạn nghỉ việc mấy tháng và nộp đơn mãi không có chỗ nào gọi, bạn có thể bắt đầu nghi ngờ bản thấy và thấy rằng mình thật kém cỏi. Hay khi bạn đã ra trường thấy bạn bè làm toàn ở công ty … Tiếp tục đọc Nghi ngờ bản thân một chút cũng không sao