Viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn như thế nào?

Để thể hiện sự lịch sự, sau khi đi phỏng vấn về chúng ta nên gửi email cho nhà tuyển dụng để cảm ơn người…

Continue reading → Viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn như thế nào?