Thẻ: nhảy việc

  • 10 việc chuẩn bị trước khi ‘nhảy việc’

    10 việc chuẩn bị trước khi ‘nhảy việc’

    Nếu bạn làm việc ở nhiều doanh nghiệp trong một thời gian ngắn (dưới 1 năm), khi đi phỏng vấn hoặc tìm việc mới bạn sẽ gặp phải băn khoăn từ phía nhà tuyển dụng với mác “hay nhảy việc”. Thực tế đây là một lo lắng dễ hiểu từ phía doanh nghiệp, không ai…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.