Trả lời câu hỏi “Lý do em nghỉ việc công ty cũ?” sao cho hợp lý?

Có rất nhiều lý do khiến cho chúng ta nghỉ việc tại công ty cũ: nhà xa, lương thấp, tăng ca liên tục, áp lực…

Continue reading → Trả lời câu hỏi “Lý do em nghỉ việc công ty cũ?” sao cho hợp lý?