Những Kỹ Năng Phỏng Vấn Tìm Việc Bạn Cần Có Và Cách Tập Luyện

Phỏng vấn việc làm nghe có vẻ đáng sợ, nhưng sẽ bớt đáng sợ hơn nếu bạn tập luyện và chuẩn bị trước những gì…

Continue reading → Những Kỹ Năng Phỏng Vấn Tìm Việc Bạn Cần Có Và Cách Tập Luyện

Ồ sao mãi mình chưa tìm được việc?

'Dù mình có học viết một bản CV hoàn hảo 100% hay học hết các tips để trả lời mọi câu trả lời phỏng vấn, nó chỉ mới đóng góp 50% thôi. 50% còn lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mình không thể kiểm soát được". Vậy đó là những yếu tố gì?