Thẻ: profile

  • Cách viết CV profiles, Personal Statement, Career Objectives trong CV

    Cách viết CV profiles, Personal Statement, Career Objectives trong CV

    ‘Career Objective’, ‘Career Statement’ hay ‘Personal Statement’ thường xuất hiện ở phần đầu tiên của một CV. Bạn nên tận dụng phần này nếu CV của bạn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc hay kinh nghiệm làm việc chưa thực sự liên quan đến công việc mà bạn đang ứng tuyển. Một bản ‘Career…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.