Thẻ: Quit job

  • Mình nên nghỉ việc hay làm tiếp?

    Mình nên nghỉ việc hay làm tiếp?

    Mình gặp nhiều trường hợp, bạn của mình cũng có mà các bạn mình từng tư vấn giúp cũng nhiều đấy là khi cần tìm việc thì các bạn rất rất rất rất thích cái công việc mà các bạn đang ứng tuyển, các bạn tưởng tượng ra viễn cảnh đi làm sẽ vui như…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.