Nghịch Lý Người Hay Giúp Đỡ Người Khác, Nhưng Lại Chẳng Tự Giúp Được Mình

Tôi thường rất giỏi giúp đỡ người khác nhưng lại không biết tự giúp chính mình. Tôi phải làm gì đây?