Thẻ: Reflective Journal

  • 7 Thói Quen Thành Đạt Mỗi Ngày

    7 Thói Quen Thành Đạt Mỗi Ngày

    7 Thói Quen Hiệu Quả (tiếng Anh: The 7 Habits of Highly Effective People) là một cuốn sách về kinh doanh và tâm lý (self-help) của Stephen R. Covey, phát hành đầu tiên năm 1989. Covey trình bày một cách tiếp cận để hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu bằng cách sắp xếp chính mình phù hợp với những điều ông gọi…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.