Thực tập là lớp học miễn phí, bạn không phải trả tiền để được học.

Mình có đọc các tin tuyển dụng online, trong đó có nhiều việc ở công ty lớn nhưng không có lương, thấy nhiều bạn phản…

Continue reading → Thực tập là lớp học miễn phí, bạn không phải trả tiền để được học.