Những cách xin việc hay ho mà có lẽ bạn chưa thử

Bên cạnh vừa đọc tin tuyển dụng, gửi CV và chờ được gọi, có những cách xin việc khác hay ho hơn, hiệu quả hơn, có thể nhiều bạn biết nhưng chưa thử bao giờ. Có thể bạn đã đọc những cách xin việc đó ở một trang tin nào đó, nhưng thấy nó quá … Tiếp tục đọc Những cách xin việc hay ho mà có lẽ bạn chưa thử