Phát Triển Bản Thân

Tâm Tư Người Trẻ Đang Lớn #2: Suy Nghĩ Quá Nhiều

Nội dung thứ hai trong tâm tư của những người đang trưởng thành, Tuấn Anh muốn trao đổi về những người suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nhiều dẫn đến việc chúng ta sợ không dám hành động, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Phải làm sao đây?

Hướng Nghiệp Làm Việc Hiệu Quả Tìm Việc

Có 5 Kĩ Năng Này, Nghề Gì Cũng Làm Được Hết

Tùy vào mỗi công việc mà nhà tuyển dụng mong được thấy những kĩ năng đặc thù khác nhau. Ví dụ mình học Marketing, sẽ rất ngu kế toán. Ngược lại bạn học kiểm toán, chắc chẳng giỏi gì về truyền thông. Tuy nhiên, bên cạnh những kĩ năng đặc thù này, có một danh sách những ‘kĩ năng chuyển đổi’ (transferable skills) mà dù ta đang học ngành nào, trường gì thì cũng nên có. Dưới đây là danh sách mình đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân của mình.