Sống đơn giản cho đỡ mệt

Một ngày mở mắt ra mình thấy có một đống thứ cần làm. Check cái này một tí, check cái kia một tí, vèo cái…

Continue reading → Sống đơn giản cho đỡ mệt