Thẻ: Sống đơn giản

  • Sống đơn giản cho đỡ mệt

    Sống đơn giản cho đỡ mệt

    Một ngày mở mắt ra mình thấy có một đống thứ cần làm. Check cái này một tí, check cái kia một tí, vèo cái hết ngày mà chả hiểu thời gian trôi đi đâu hết. Thế nên năm 2017 này mình quyết tâm thực hiện nghiêm chỉnh mấy điều dưới đây là làm việc…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.