Viết Cover Letter với phương pháp S.T.A.R

Ai cũng có thể chuẩn bị được một bản CV và Cover Letter với chất lượng nhàng nhàng, vậy làm thể nào để Cover Letter…

Continue reading → Viết Cover Letter với phương pháp S.T.A.R

Giải quyết câu hỏi tình huống khi phỏng vấn với cấu trúc STARL

Bạn đã bao giờ gặp phải một câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn? Bạn lo lắng rằng câu trả lời của mình quá…

Continue reading → Giải quyết câu hỏi tình huống khi phỏng vấn với cấu trúc STARL