Về giá trị sống, tư duy tối giản, áp lực đồng đẳng, sự giàu có và thời gian một mình

Mình tự hứa với bản thân rằng sẽ viết Blog vào hai ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần. Trong bài viết này, mình chọn ghi lại những suy nghĩ vụ vặt của mình ở nhiều khía cạnh khác nhau. 1/ Hãy dành thời gian đi tìm giá trị sống của mình. Giá trị … Tiếp tục đọc Về giá trị sống, tư duy tối giản, áp lực đồng đẳng, sự giàu có và thời gian một mình