Tâm Tư Người Trẻ Đang Lớn #2: Suy Nghĩ Quá Nhiều

Nội dung thứ hai trong tâm tư của những người đang trưởng thành, Tuấn Anh muốn trao đổi về những người suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nhiều dẫn đến việc chúng ta sợ không dám hành động, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Phải làm sao đây?