Lương trung bình các ngành nghề – Adecco 2017

Theo truyền thống mỗi năm, công ty Adecco (chuyên về giải pháp nhân sự) mới cho ra bảng tổng kết lương theo các ngành nghề…

Continue reading → Lương trung bình các ngành nghề – Adecco 2017