Thẻ: tăng lương

  • Làm gì nếu Review Lương không tăng như kì vọng?

    Làm gì nếu Review Lương không tăng như kì vọng?

    Theo báo cáo, lương bình quân của người lao động năm 2022 là 8,25 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2021. Một báo cáo khác ở Mỹ cho thấy trung bình các công ty chỉ tăng lương cho nhân viên khoảng 3%. Trong khi đó lạm phát được báo cáo ở Việt Nam là…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.