7 trang web hay để tìm kiếm Resume/CV miễn phí

Mình thấy có nhiều bạn hỏi mình về những template CV/Résume để bắt đầu chuẩn bị một đơn xin việc thật đẹp bước vào đời.…

Continue reading → 7 trang web hay để tìm kiếm Resume/CV miễn phí