Thiếu tiền, thiếu tự tin, thiếu kĩ năng: Làm thế nào để theo đuổi được đam mê?

Thật ra tìm ra đam mê của đời cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm lắm. Mình tin là nếu chúng ta bỏ ra…

Continue reading → Thiếu tiền, thiếu tự tin, thiếu kĩ năng: Làm thế nào để theo đuổi được đam mê?