Thẻ: Thói quen tối giản

  • Tối Giản trong Suy Nghĩ

    Tối Giản trong Suy Nghĩ

    Điều đầu tiên bạn nghĩ về lối sống tối giản có thể là dọn bớt đồ đạc. Tuy nhiên, tối giản nên bắt đầu từ trong suy nghĩ và tâm trí của chính bản thân chúng ta. 1/ Có bao nhiêu khoảng trống trong suy nghĩ của bạn? Thường sau mỗi khi dọn nhà, nhìn…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.