Một người như thế nào thì dễ thương

Hôm nay mình chia sẻ về những đức tính mình thấy dễ thương ở một người khác; và mình tin nếu mình luyện những đức…

Continue reading → Một người như thế nào thì dễ thương