Trả Xong Nợ Thì Thôi!

Trong thời gian tụi mình không gặp nhau, em đi coi Tarot. Cô bảo là kiếp trước em và anh nợ nhau. Kiếp trước cả hai đứa đều nghèo, nghèo lắm. Rồi em có một cơ hội kia, anh đã gom hết toàn bộ tài sản của anh để giúp em dành được cơ hội … Tiếp tục đọc Trả Xong Nợ Thì Thôi!