Thẻ: tối giản công nghệ

  • Tối Giản Công Nghệ: 5 Bước Ứng Dụng

    Tối Giản Công Nghệ: 5 Bước Ứng Dụng

    Có những nghiên cứu về công nghệ mà có thể bạn chưa biết: Điện thoại và các ứng dụng được thiết kế để gây nghiện Thời gian dùng mạng xã hội tỉ lệ thuận với sự lo láng Chúng ta đang dần lười suy nghĩ vì cứ rảnh ra là mở Facebook xem có gì…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.