Tối Giản về Đọc Sách

Trước khi trở thành một người sống tối giản, mình có một tủ sách to mấy trăm quyển, không tháng nào không mua sách mới…

Continue reading → Tối Giản về Đọc Sách