Thẻ: trái ngành làm nhân sự

  • Các bước chuyển sang nghề Nhân sự cho người trái ngành

    Các bước chuyển sang nghề Nhân sự cho người trái ngành

    Lĩnh vực Nhân sự được quan tâm nhiều hơn trong một vài năm trở lại đây. Một phần vì các doanh nghiệp chú trọng hơn đến hoạt động nhân sự bài bản, một phần là nhờ rất nhiều các bạn ‘influencers’ (người ảnh hưởng) đang làm các công việc headhunter (săn đầu người) hoặc tuyển…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.