Thẻ: trễ giờ

  • Bạn ơi đừng trễ giờ nữa mà!

    Bạn ơi đừng trễ giờ nữa mà!

    Thế nhưng đã 12 năm trôi qua từ ngày có “chủ trương”, 10 năm từ khi có dự án, 8 năm thi công, qua bốn đời bộ trưởng; 13,1 km đường sắt trên cao vẫn dở dang, nằm đó như một vết thương há miệng. Người Hà Nội phải chờ đợi suốt một thập niên.…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.