Marketing Hay Truyền Thông? Học Ngành Nào Ở RMIT Bây Giờ?

Marketing hay Truyền thông đều đang là 2 ngành hot trong thời điểm này, tuy nhiên có chút khác biệt. Bài viết này sẽ giúp bạn chọn 1 trong 2 ngành đó.