Những Vấn Đề Trong Cuộc Đời & Cách Xử Lý Chúng (Phần 2)

Vấn đề #7: Hết tiền Trong một cuộc chuyện trò phù phiếm khi bon chen giữa con đường kẹt xe Sài Gòn, em hỏi tôi…

Continue reading → Những Vấn Đề Trong Cuộc Đời & Cách Xử Lý Chúng (Phần 2)