4 cách sắp xếp thông tin CV, tuỳ vào từng công việc

Bạn đã biết CV bao gồm những phần nào, cần phải viết gì trong đó rồi đúng không? Tuy nhiên mỗi người lại có một…

Continue reading → 4 cách sắp xếp thông tin CV, tuỳ vào từng công việc