Thẻ: Viết CV tự động

  • 3 Cách Sử Dụng ChatGPT và AI để Viết CV và Tìm Việc

    3 Cách Sử Dụng ChatGPT và AI để Viết CV và Tìm Việc

    Nếu bạn chịu khó theo dõi tin tức gần đây, chắc hẳn bạn có nghe loáng thoáng về ChatGPT, một công nghệ AI mới đang được mọi người kháo nhau sử dụng. Vậy chính xác ChatGPT là gì? Làm sao để có ChatGPT? Dùng ChatGPT để viết CV và tìm việc như thế nào, mời…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.