Những Điều Cần Có Để Làm Việc Tự Do

Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ theo đuổi con đường làm việc tự do hơn, tức là tự mình làm cho mình chứ không thuộc biên chế một công ty nào cả. Làm việc tự do kể ra thì có một đống cái sướng: không bị ai quản, chẳng phải lo đi làm đúng … Tiếp tục đọc Những Điều Cần Có Để Làm Việc Tự Do