Thẻ: Work From Home

  • Làm Việc Tại Nhà Mà Không Ngủ Nhiều

    Làm Việc Tại Nhà Mà Không Ngủ Nhiều

    Là một người có thâm niên ngồi cà phê và nằm trên giường làm việc lâu năm, mình xin quả quyết rằng làm việc tại nhà còn khó hơn và đòi hỏi nhiều hơn sự quyết tâm so với việc buổi sáng lết mông dậy và đi đến công ty. Làm việc ở nhà có…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.