Bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào?

thuong-hieu-ca-nhan-anhtuanle

Gần đây mình mới đọc một cuốn sách rất hay, cuốn này có tên là Crush It của tác giả Gary Vaynerchuck. Nội dung tóm gọn trong một câu đó là, theo đuổi đam mê của bạn và cách để biến đam mê của bạn thành tiền. Qua 2 ngày đọc cuốn sách, mình thấy … Tiếp tục đọc Bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào?