Lớp học Career & Personal Development (03/21)

Khóa học 16 buổi này giúp bạn: - Hiểu rõ về sở thích, năng lực tự nhiên, các kỹ năng và giá trị của bản thân. - Kết nối những điều trên với thị trường lao động, tìm được công việc giúp bạn hạnh phúc. - Bắt đầu những bước đầu để xây dựng một thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bạn yêu thích. - Hiểu rõ thực trạng và đặt mục tiêu phát triển các khía cạnh khác trong cuộc sống như: các mối quan hệ, tài chính, sức khỏe tinh thần & thể chất. - Biết cách chuẩn bị hồ sơ tìm việc chuẩn (CV) và chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn. - Mở rộng mối quan hệ; tăng sự tự tin thông qua việc trải nghiệm tổ chức dự án hướng nghiệp.

%d bloggers like this: