Viết về hướng nghiệp và phát triển bản thân

Chào bạn, bạn có đang hạnh phúc với công việc và thời gian của bản thân không?

Mình đã sống tối giản trong 3 năm nay, kể từ khi mình bắt đầu chuyển vào Sài Gòn. Mình mê lối sống tối giản tới mức – trên cổ mình có một hình xăm ‘minimalist‘ để nhắc nhở bản thân phải sống và theo đuổi lối sống này mỗi khi mình quên.  Mình có […]

Mình là một đứa rất nghiện các phương pháp phát triển bản thân và phương pháp làm việc hiệu quả, thế nên mỗi khi đọc được một phương pháp nào đó hay ho, mình sẽ mày mò áp dụng liền với bản thân. Một số phương pháp mà mình đã áp dụng thành công và […]

Là một người theo đuổi lối sống tối giản, mình cũng áp dụng việc tối giản này vào việc sử dụng đồ công nghệ hằng ngày để bớt nghiện hơn. Nghiện công nghệ ở đây với mình là sử dụng mạng xã hội và điện thoại quá nhiều trong ngày. Dưới đây là một số […]

Trong những nỗi sợ liên quan đến nghề nghiệp, có một cái mang tên là “sợ sai”. Nhiều bạn khách hàng khi ngồi trong phòng tư vấn hướng nghiệp với mình, tuy đã biết rằng mình thích lĩnh vực đó đó, thấy mình cũng hợp đó đó, nhưng vẫn có một nỗi sợ vô hình […]