Mục tiêu năm 2034 (30 tuổi)

  • Giữ vị trí quản lý hướng nghiệp cho một đơn vị giáo dục.
  • Giảng dạy về thiền cho người lớn (ứng dụng chương trình Search Inside Yourself)
  • Trở thành một người tập Calisthenics chuyên nghiệp.

Mình tin rằng mục tiêu được viết hoặc nói ra thì sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Năm 2015 mình nói với mọi người ở công ty thực tập rằng “Em sẽ làm chuyên viên hướng nghiệp” – hiện tại năm 2020 mình đang là chuyên viên hướng nghiệp tại Đại học Văn Lang, mình còn kiếm được tiền từ việc tư vấn tự do. Năm 2016 mình nói với bạn rằng “Tôi sẽ xuất bản 1 cuốn sách” – đến nay 2020 mình đã có được 3 cuốn sách xuất bản. Chính vì vậy mình ghi lại các mục tiêu vài năm tới ở đây để nhắc nhở mình

Một Số Mục Tiêu Phụ Khác Đến Năm 2034
  • Viết thêm 1 cuốn sách mỗi năm
  • Tiếng Tây Ban Nha đủ để học thuật

Chạy bằng WordPress.com.

%d người thích bài này: