Chờ bao lâu nếu công ty không gọi lại sau buổi phỏng vấn?

Có khá nhiều trường hợp gặp rắc rối với vòng phỏng vấn. Một trong những rắc rối đó là các bạn chờ lâu quá, 3…

Continue reading → Chờ bao lâu nếu công ty không gọi lại sau buổi phỏng vấn?