Thẻ: học tiếng Tây Ban Nha

  • Để Tập Trung Hơn – Phương pháp Pomodoro để Tập Trung 25 Phút

    Để Tập Trung Hơn – Phương pháp Pomodoro để Tập Trung 25 Phút

    Ngày trước mình rất thích việc multitasking. Tức là mình nghe người khác khuyên là, một người làm một lúc được nhiều việc khác nhau thì sẽ giải quyết công việc hiệu quả hơn, nhanh hơn. Nhưng sau một thời gian thử áp dụng cho bản thân thì mình chịu. Việc vừa viết bài vừa…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.