Làm Sao Reset Lại Cuộc Đời Mình

Mỗi một giai đoạn không như ý trong cuộc sống, mình hay ước bản thân mình có một nút reset lại cuộc đời. Giống như cái điện thoại bị treo hay máy tính bị đứng hình, ấn khởi động lại một cái là xong. Ước gì cuộc đời mình cũng vậy, ấn nút khởi động … Tiếp tục đọc Làm Sao Reset Lại Cuộc Đời Mình