Để Tập Trung Hơn – Phương pháp Pomodoro để Tập Trung 25 Phút

Ngày trước mình rất thích việc multitasking. Tức là mình nghe người khác khuyên là, một người làm một lúc được nhiều việc khác nhau…

Continue reading → Để Tập Trung Hơn – Phương pháp Pomodoro để Tập Trung 25 Phút