Khi tham gia tư vấn cá nhân, bản thân phong cách, lối sống và tư duy của người tư vấn đã là điều thú vị để mình quan sát, chịu ảnh hưởng và học hỏi rồi, không nhất thiết phải luôn là những tư vấn trực tiếp hay giải quyết vấn đề “ngay tắp lự”. Sau thời gian tư vấn anh Tuấn Anh vẫn theo dõi và hay chia sẻ với em. Cơ hội được kết nối với con người thú vị của anh sau thời gian tư vấn là điều giá trị hơn cả đối với “khách hàng” là em. ^^

Chạy bằng WordPress.com.