Biết đến anh Tuấn Anh qua cuốn sách “Nhắm mắt bắt được việc” và được hỗ trợ chỉnh sửa CV cùng anh là một cơ hội tuyệt vời. Không chỉ có CV xịn hơn mà còn học được cách định hướng bản thân, tư duy tìm những cơ hội mới. Trong suốt quá trình đồng hành, anh luôn chuyên nghiệp, nhiệt tình, lại vừa như một “người bạn” nên khiến mình rất thoải mái. Ngoài ra “phí học tập” cũng rất ổn nên mình hoàn toàn hài lòng về khóa hỗ trợ.

Chạy bằng WordPress.com.