Em là một học sinh không có bất kì định hướng tương lai nào và rất vô tư vô lo không suy nghĩ hay lo lắng bất kì điều gì cho tương lai nhưng sau khi được gặp anh qua vài buổi tư vấn cá nhân về định hướng nghề nghiệp thì em đã thay đổi rất nhiều về suy nghĩ, về những định hướng, những mục tiêu. Cách anh làm việc nhìn rất chuyên nghiệp, anh sẵn sàng hộ trợ và giải đáp những thắc mắc của em.

Chạy bằng WordPress.com.