Tổ chức First Alliances vừa cho ra bản báo cáo bảng lương trung bình một số ngành nghề tại Hà Nội và Hồ Chí Minh trong năm 2016. Tài liệu rất hay cho các bạn đi phỏng vấn chưa biết deal lương nhé.
Một số ngành nghề có trong tài liệu như:
 
ACCOUNTING
BANKING & FINANCIAL SERVICES
COMMUNICATIONS & MEDIA
CONSTRUCTION & REAL ESTATE
CONSUMER GOODS
HEALTHCARE
HOSPITALITY
HR & ADMIN
INDUSTRIAL
IT & TELECOM
SUPPLY CHAIN
JAPANESE SPEAKING POSITIONS
 
Advertisements