Thấy nhiều bạn hỏi về vấn đề khi đi phỏng vấn nên đưa ra mức lương bao nhiêu, vậy mình chia sẻ lại cho các bạn 4 bản báo cáo lương trung bình các ngành nghề năm 2016 của Adecco, Job Street, First Alliances và Robert Walters để các bạn tham khảo nhé.

Kinh nghiệm cá nhân của mình là bản báo cáo này thường cao hơn so với lương thực tế khaorng 20-30%, nên các bạn cứ trừ đi một nấy khi tính lương cho bản thân là được.

Download tại đây

Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances

bao-cao-luong

Đăng ký tư vấn CV: http://goo.gl/forms/lHPFC0q0LH

Advertisements