Events

08.2015

Tham gia Career Fair 2015 – do RMIT Marketing Club với vai trò mentor hỗ trợ các em sinh viên về định hướng nghiệp nghiệp. (Mentor at Career Fair 2015 – organized by RMIT Marketing Club, to support RMIT students in job searching.)

11947960_958187194243931_3836154797925198848_o

09.2015

Workshop “How to Write CV & Job Interview” cho 20 học viên tại Thư Quán Doanh Nhân. (Workshop “How to Write CV & Job Interview” for 20 students at Thu Quan Doanh Nhan.)

Workshop “Kỹ năng viết CV” cho 20 học viên tại Hà Nội. (Writing CV Workshop for 20 students in Hanoi)

Lớp học chuyên sâu 6 tiếng về Kỹ năng viết CV tại Cafe Sách Đông Tây.

10.2015

Tham gia RMIT Experience Day 2015 với tư cách khách mời chia sẻ về kinh nghiệm học tại RMIT.

12068810_1057012180977729_1962635639566600796_o

Chương trình Workshop Kỹ năng viết CV và Cover Letter cho sinh viên Đại học Ngoại thương.

12072738_546501732166715_3052868186439580130_n.jpg

Chia sẻ kinh nghiệm viết CV cơ bản cho các bạn có ý định đi tình nguyện nước ngoài theo dự án Global Community Development Program [AIESEC FTU HANOI].

Screen Shot 2019-01-11 at 3.38.37 pm.png

04.2016

Chia sẻ về kỹ năng viết CV dành cho các bạn sinh viên FTU Hà Nội, do CLB Elite tổ chức.

13048109_619462941537260_2853910305297149684_o.jpg

05.2016

Đến trường ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Hà Nội để chia sẻ về Kỹ năng viết CV cho hơn 150 bạn học sinh của trường.

13227583_631162787033942_3417117909137227364_o.jpg

Đến trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân để chia sẻ về Kỹ năng viết CV cho 80 bạn sinh viên của trường.

13254713_1762248510656040_7789151439862688692_o.jpg

Lần đầu tiên vào SG và tổ chức thành công một buổi hướng dẫn về kỹ năng viết CV và phỏng vấn việc làm cho các bạn trong SG.

13243739_627861447364076_2895406433843273757_o.jpg

Về Đại học Hà Nội để chia sẻ về kỹ năng viết CV.

13151773_623973051086249_7204142156512611666_n.jpg

07.2016

Hướng dẫn viết CV cho các bạn sinh viên tại hội thảo nghề nghiệp VietAbroader.

13615190_1807607889470202_1558014676112603639_n.jpg

09.2016

Hướng dẫn viết CV cho 20 bạn học viên của Domino English School.

14322240_680899788726908_8008842432707406487_n.jpg

10.2016

Điều hành chương trình Uni Career Tour tại trường Học viện Hành chính.

14915402_706677152815838_548434882714523500_n.jpg

Rồi sau đó quay lại Ngoại thương làm cho trường Ngoại thương.

14519743_706374489512771_4076853542951036800_n.jpg

11.2016

Tham gia ngày hội nghề nghiệp Linking All Professional do CLB Accounting ĐH RMIT tổ chức với vai trò người chia sẻ.

15235866_10207354024076257_6466770013947131835_o.jpg

Advertisements