Random

Gửi người hướng nội: Đây là một số tips giúp các bạn đỡ ‘sợ người’ hơn

Bài viết này mình chia sẻ cho mọi người 4 tips về body language để có thể áp dụng được ngay, tạo cảm giác tự tin hơn khi giao tiếp.