Thẻ: Làm việc buổi đêm

  • Làm gì sau 8 giờ tối? (Để hiệu quả hơn)

    Làm gì sau 8 giờ tối? (Để hiệu quả hơn)

    Thường thường mình đi làm xong rồi đi ăn uống chơi bời các thứ, sớm sớm cũng khoảng 8 giờ mới về nhà, hoặc muộn hơn và khoảng 9 – 10 giờ tối. Mình thường đi ngủ vào lúc 12h nên có khoảng 3-4 tiếng buổi tối để tiếp tục làm gì đấy có ích…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.